تبلیغات
Performance - ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺑﺎﺯﯼ PES 2014 ‏( ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺎﻭﺍ ‏) Pro Evolution Soccer 2014 JAVA
Performance
ﭘﺮﻓﻮﺭﻣﻨﺲ ... برای یافتن ما در گوگل (اس اچ زد یلاگ) را جستوجو کنید

مرتبه
تاریخ : دوشنبه بیست و چهارم خردادماه سال 1395

PES ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ FIFA ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎﯼ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﮐﻨﺴﻮﻝ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺗﯿﻢ ﻫﺎ ﻭ ﻟﯿﮓ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ
ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﺯﯼ ﺟﺎﻭﺍ Pro Evolution Soccer 2014 ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ
ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ . PES 2014 ﺩﺍﺭﺍﯼ ﮔﺮﺍﻓﯿﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﻟﯿﮓ ﻫﺎ ﻭ ﺗﯿﻢ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺟﺎﯼ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ .

PES ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ FIFA ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺗﺮﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎﯼ ﻓﻮﺗﺒﺎﻝ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ
ﮐﻨﺴﻮﻝ ﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ . ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﯼ ﻫﺎ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺗﯿﻢ ﻫﺎ ﻭ ﻟﯿﮓ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ
ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ .
ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﺯﯼ ﺟﺎﻭﺍ Pro Evolution Soccer 2014 ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ
ﺁﻣﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﻢ . PES 2014 ﺩﺍﺭﺍﯼ ﮔﺮﺍﻓﯿﮏ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺧﻮﺑﯽ ﺍﺳﺖ
ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺍﺯ ﻟﯿﮓ ﻫﺎ ﻭ ﺗﯿﻢ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺟﺎﯼ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ .


ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﯼ Pro Evolution Soccer 2014 :
- ﮔﺮﺍﻓﯿﮏ ﺩﻭ ﺑﻌﺪﯼ
- ﺻﺪﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺭﻭﯼ ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﯿﺎﻥ
- ﺗﻨﻮﻉ ﺗﯿﻢ ﻫﺎ


جعبه دانلود 
برچسب ها: ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺑﺎﺯﯼ PES 2014 ‏( ﺑﺮﺍﯼ ﺟﺎﻭﺍ ‏) Pro Evolution Soccer 2014 JAVA،
ارسال توسط صادق حسن زاده
آرشیو مطالب
نظر سنجی
برند تلفن همراه شما چیست؟


پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ