تبلیغات
Performance - ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻩ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ DVD Rip ﻭ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ
Performance
ﭘﺮﻓﻮﺭﻣﻨﺲ ... برای یافتن ما در گوگل (اس اچ زد یلاگ) را جستوجو کنید


.ﺧﻼﺻﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ : ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻩ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ، ﺭﻭﯾﺎ ﻭ ﺷﯿﺮﯾﻦ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻗﺒﻮﻝ ﺷﺪﻥ
ﺩﺭ ﮐﻨﮑﻮﺭ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ . ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﻧﻬﺎ ﺩﺭ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮﮐﻮﻩ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ . ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺁﻣﺎﺩﻩ
ﻧﺒﻮﺩﻥ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﺍﻗﺎﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ …
.
ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻩ 
ﻧﺎﻡ ﺍﺛﺮ : ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻩ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ
ﮐﯿﻔﯿﺖ : DVD Rip 720 –
ﻣﺨﺎﻃﺐ : ﺑﺰﺭﮔﺴﺎﻻﻥ
ﻧﻮﻉ ﻓﯿﻠﻢ : ﺳﯿﻨﻤﺎﯾﯽ
ﻣﺤﺼﻮﻝ : ﺍﯾﺮﺍﻥ
ﻣﻮﺿﻮﻉ : ﺗﺮﺳﻨﺎﮎ
ﮐﺎﺭﮔﺮﺩﺍﻥ : ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ ﻟﻄﯿﻔﯽ
ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻧﻤﺎﯾﯽ : ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻮﺛﺮﯼ ، ﻣﺠﯿﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ ،ﻧﮕﺎﺭ ﺟﻮﺍﻫﺮﯾﺎﻥ
ﺳﺎﻝ ﺗﻮﻟﯿﺪ : 1391
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ : 1391
ﻣﺪﺕ ﺯﻣﺎﻥ : 95 ﺩﻗﯿﻘﻪ


جعبه دانلود 
برچسب ها: ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻓﯿﻠﻢ ﺧﻮﺍﺑﮕﺎﻩ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ DVD Rip ﻭ ﻟﯿﻨﮏ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ،
ارسال توسط صادق حسن زاده
آرشیو مطالب
نظر سنجی
برند تلفن همراه شما چیست؟


پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ