تبلیغات
Performance - دانلود رایگان نرم افزار آزمون آیین نامه رانندگی، قیمت در کافه بازار 2000 تومان
Performance
ﭘﺮﻓﻮﺭﻣﻨﺲ ... برای یافتن ما در گوگل (اس اچ زد یلاگ) را جستوجو کنید

ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ‏(ﻗﺒﻮﻟﯽ ۱۰۰٪ ‏) - ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ

ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ‏(ﻗﺒﻮﻟﯽ ۱۰۰ % ‏)
ﻗﯿﻤﺖ ﺩﺭ ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ۲ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﺎﻥ
ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺍﺻﻠﯽ ﺳﺎﻝ 95 ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
ﺑﺎﺭ ﺍﻭﻝ ﻭ 5 ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﻗﺒﻮﻝ ﺷﯿﺪ ﮐﻞ ﺳﻮﺍﻻﺕ ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﺍﺻﻠﯽ ﺍﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﻧﺪﺭﻭﯾﺪﯼ ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﻮﺍﻻﺕ
ﻭ ﻧﮑﺎﺕ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷﻬﺎ ﻭ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻫﺎ
ﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺎﻣﻞ 720 ﺳﻮﺍﻝ ﺩﺭ 24 ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺳﺖ
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 700 ﺳﻮﺍﻝ ﺗﮑﯽ
ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ۱۶۲ ﺳﻮﺍﻝ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺍﺻﻠﯽ ‏(ﻫﻤﻮﻥ ﺳﻮﺍﻝ ﺳﺨﺖ ﻫﺎﯼ ﻧﻬﺎﯾﯽ ‏) ﺑﻪ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ ‏( ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭﻭﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﯼ ‏)
ﺩﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪﯼ : ﺁﻣﻮﺯﺵ
ﺣﺠﻢ : 9.3 ﻣﮕﺎﺑﺎﯾﺖ
ﻧﺴﺨﻪ : ﺧﺮﺩﺍﺩ 95

ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺍﺧﯿﺮ :
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﯾﺰﺍﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﺮﯾﺎﻝ
ﻣﺤﯿﻂ ﺟﺬﺍﺏ ﻭ ﺩﯾﺪﻧﯽ
ﺗﺼﺤﯿﺢ ﺑﻌﻀﯽ ﺍﯾﺮﺍﺩﻫﺎ

جعبه دانلود 
برچسب ها: ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﯾﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ‏(ﻗﺒﻮﻟﯽ ۱۰۰٪ ‏) - ﮐﺎﻓﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ،
ارسال توسط صادق حسن زاده
آرشیو مطالب
نظر سنجی
برند تلفن همراه شما چیست؟


پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ