تبلیغات
Performance - ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻓﯿﻠﻢ Room 2015
Performance
ﭘﺮﻓﻮﺭﻣﻨﺲ ... برای یافتن ما در گوگل (اس اچ زد یلاگ) را جستوجو کنید

مرتبه
تاریخ : جمعه بیست و یکم خردادماه سال 1395

ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﺴﺮﺑﭽﻪ ﺍﯼ 5 ﺳﺎﻟﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻭﺣﯿﻪ ﺑﻨﺎﻡ "ﺟﮏ " ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻣﺎﺩﺭ ﺩﻟﺴﻮﺯﺵ ﺍﺯ ﺍﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﻣﺜﻞ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺎﺩﺭﻫﺎﯼ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺩﯾﮕﺮ،
ﻣﺎﺩﺭ ﺟﮏ ﻫﻢ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﻭﻗﻒ ﺟﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺍﻭ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻣﺎﻥ
ﺑﺎﺷﺪ . ﺍﻣﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺁﻧﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﻧﯿﺴﺖ، ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺭﻭﻥ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﺤﺒﻮﺱ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ
ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ " ﺍﺗﺎﻕ " ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ . ﺗﺎ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺣﺲ ﮐﻨﺠﮑﺎﻭﯼ ﺟﮏ، ﻣﺎﺩﺭ ﺭﺍ
ﻣﺠﺒﻮﺭ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺭﯾﺴﮏ ﮐﻨﺪ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺭﺍ
ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ ...
جعبه دانلود 
برچسب ها: ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻓﯿﻠﻢ Room 2015،
ارسال توسط صادق حسن زاده
آرشیو مطالب
نظر سنجی
برند تلفن همراه شما چیست؟


پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ