تبلیغات
Performance *** ﭘﺮﻓﻮﺭﻣﻨﺲ - دانلود آخرین نسخه موبوگرام... ﻣﻮﺑﻮﮔﺮﺍﻡ ﺁﭘﺪﯾﺖ ﺷﺪ ‏,,, دانلود رایگان موبوگرام

Performance *** ﭘﺮﻓﻮﺭﻣﻨﺲ
 
SHZ PERFORMANCE BLOG *** اس اچ زد بلاگ *** اکسپریان بلاگﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ T3.10.1-M9.0.1 :
ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻭﯾﮋﻩ :
* ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ
* ﻧﻮﺍﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ
ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻭﯾﮋﻩ :
* ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ
- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﮐﺎﻧﺎﻟﻬﺎ ﻭ ﺩﯾﮕﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ

ﻧﺴﺨﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻮﺑﻮﮔﺮﺍﻡ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ
ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ
ﻧﺴﺨﻪ T3.13.1-M9.6.1 :
- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺣﺬﻑ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﭼﻨﺪ ﺗﺎﯾﯽ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﻇﺎﻫﺮﯼ
- ﺭﻓﻊ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪﻩ
ﻧﺴﺨﻪ T3.13.1-M9.6 :
- ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻥ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﺷﻨﺎﻭﺭ
- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻋﻤﻠﯿﺎﺕ ﭼﻨﺪﺗﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎ
- ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﺪﺍﻫﺎ ‏(ﻭﯾﺲ ﻫﺎ ‏) ﺩﺭ ﺻﻔﺤﻪ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺷﺘﺮﺍﮐﯽ
- ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺻﺪﺍﻫﺎ ‏(ﻭﯾﺲ ﻫﺎ ‏) ﺩﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺎﯾﻞ
ﺍﻣﮑﺎﻧﺎﺕ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﻣﻮﺑﻮﮔﺮﺍﻡ :
- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻓﻌﺎﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﻣﯿﺎﻧﺒﺮ ﺷﻨﺎﻭﺭ ﺩﺭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻣﻮﺑﻮﮔﺮﺍﻡ
- ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺁﺳﺎﻥ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﻭ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﭘﺮﮐﺎﺭﺑﺮﺩ
- ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯼ ﺍﺧﯿﺮ
- ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎﯼ ﺍﻋﻼﻥ
- ﻓﻌﺎﻝ ﻭ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﻭﺡ
- ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺳﺮﯾﻊ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﻭ ﻓﺎﯾﻞ ﻭ ...

جعبه دانلود 
ادامه مطلب

برچسب ها: ﻣﻮﺑﻮﮔﺮﺍﻡ ﺁﭘﺪﯾﺖ ﺷﺪ ‏( 95/04/16‏)، دانلود ابدیت موبوگرام، موبوگرام، دانلود رایگان،  
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 6 دی 1395 توسط صادق حسن زاده
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : پیچک  

  • paper | ری شاپ | جستوجوی فایل
  •