تبلیغات
Performance - دانلود اپر مکس آندروید Opera Max 2.0.145 ویرایش شده و سالم
Performance
ﭘﺮﻓﻮﺭﻣﻨﺲ ... برای یافتن ما در گوگل (اس اچ زد یلاگ) را جستوجو کنید

مرتبه
تاریخ : شنبه پنجم تیرماه سال 1395


ﺑﺴﺘﻪ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﺴﻞ ﯾﺎ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﻭﻝ ﯾﺎ ﺭﺍﯾﺘﻠﺖ ﺯﻭﺩ ﺗﻤﻮﻡ ﻣﯿﺸﻪ؟ ﭼﻨﺘﺎ
ﻋﮑﺲ ﻭ ﮐﻠﯿﭗ ﺗﻮ ﺍﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮﺍﻡ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ ﮐُﻠﯽ ﺍﺯ ﺣﺠﻢ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﺖ ﮐﻢ ﻣﯿﺸﻪ؟
ﻓﯿﻠﻢ ﻭ ﮐﻠﯿﭗ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﻣﯿﺒﯿﻨﯽ، ﻫِﯽ ﻗﻄﻊ ﻭ ﻭﺻﻞ ﻣﯿﺸﻪ؟ ﺑﺎﯾﺪﻡ ﺍﯾﻨﻄﻮﺭ ﺑﺸﻪ.
ﻧﺖ ﻻﮐﭙﺸﺘﯽ ﺍﯾﺮﺍﻧﻪ ﺩﯾﮕﻪ ﺧﺨﺦ
ﺍﭘﺮﺍ ﻣﮑﺲ ﺭﺍ ﻧﺼﺐ ﮐﻦ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺮﻃﺮﻑ ﻣﯿﺸﻪ . ﻣﺼﺮﻑ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﺖ ﺭﺍ
ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﺎ 65٪ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯿﺪﻩ . ﺳﺮﻋﺖ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺘﺖ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯿﺪﻩ . ﻣﻮﻗﻊ
ﭘﺨﺶ ﺁﻧﻼﯾﻦ ﺩﯾﮕﻪ ﻗﻄﻌﯽ ﻧﺪﺍﺭﯼ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﮐﻢ ﺍﯾﻨﺘﺮﻧﺖ .
ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪ ﺍﯾﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﻨﺎﺭ . ﺑﻪ ﻭﺍﯼ ﻓﺎﯼ ﻫﺎﯼ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭﺻﻞ ﻣﯿﺸﯽ؟ ﻣﯿﺘﺮﺳﯽ
ﮔﻮﺷﯿﺖ ﺭﺍ ﻫﮏ ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﺖ ﻟﻮ ﺑﺮﻩ؟ ﺧﺐ ﺣﻖ ﺩﺍﺭﯼ. ﺍﭘﺮﺍ ﻣﮑﺲ 2 ﺭﺍ
ﻧﺼﺐ ﮐﻦ ﺗﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺭﻣﺰﮔﺬﺍﺭﯼ ﮐﻨﻪ . ﮐﺎﻓﯿﻪ ﺣﺎﻟﺖ Protect Wi-Fi ﺭﺍ
ﻓﻌﺎﻝ ﮐﻨﯽ


جعبه دانلود 
برچسب ها: Opera Max 2.0.145، اپرا مکس، اپرا مکس 2.0.145، دانلود اپرا مکس آندروید،
ارسال توسط صادق حسن زاده
آرشیو مطالب
نظر سنجی
برند تلفن همراه شما چیست؟


پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ