تبلیغات
Performance - ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺖ ﺍﻭﭘﯿﺰﻭ ﻭ ﺍﭘﻠﻮﺩﺑﻮﯼ + فیلم آموزش
Performance
ﭘﺮﻓﻮﺭﻣﻨﺲ ... برای یافتن ما در گوگل (اس اچ زد یلاگ) را جستوجو کنید

ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺖ uploadboy.com ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﯿﺪ :
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﻭﻝ : ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺭﻭﯼ ﺩﮐﻤﻪ Free
Download ‏( ﻃﺒﻖ ﺗﺼﻮﯾﺮ ‏) ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﺷﻮﯾﺪ :ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ : ﺩﮐﻤﻪ Create Download Link ﺭﺍ ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﯾﺪ.


ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮﻡ : ﺭﻭﯼ ﺩﮐﻤﻪ Download Now ﮐﻠﯿﮏ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺁﻏﺎﺯ
ﺷﻮﺩ . ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺗﺎ ۲۰۰ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﻓﻌﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﻭ
ﭘﺲ ﺍﺯ ۲۰۰ ﺳﺎﻋﺖ، ﻣﺠﺪﺩﺍ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺭﺍ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ
ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻟﯿﻨﮏ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺑﺮﺍﯾﺘﺎﻥ ﻓﻌﺎﻝ ﺷﻮﺩ. 

برچسب ها: http://www.aparat.com/v/Gs3tC/آموزش_دانلود_از_سایت_اوپیزو_و_اپلودبوی، دانلود ویدئو : ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺖ ﺍﻭﭘﯿﺰﻭ ﻭ ﺍﭘﻠﻮﺩﺑﻮﯼ، ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺍﺯ ﺳﺎﯾﺖ ﺍﻭﭘﯿﺰﻭ ﻭ ﺍﭘﻠﻮﺩﺑﻮﯼ، ﺭﻭﺵ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺍﺯ ﺁﭘﻠﻮﺩ ﺑﻮﯼ،
ارسال توسط صادق حسن زاده
آرشیو مطالب
نظر سنجی
برند تلفن همراه شما چیست؟


پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ