تبلیغات
Performance - ﻣﻮﺑﻮﮔﺮﺍﻡ ﺁﭘﺪﯾﺖ ﺷﺪ ‏( 95/03/28 ‏)
Performance
ﭘﺮﻓﻮﺭﻣﻨﺲ ... برای یافتن ما در گوگل (اس اچ زد یلاگ) را جستوجو کنید

مرتبه
تاریخ : جمعه بیست و هشتم خردادماه سال 1395


ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ T3.9.0-M8.7 :
- ﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺕ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻫﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ
- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ
- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻣﺨﻔﯽ ﮐﺮﺩﻥ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﺗﺎﯾﭗ ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺎﻡ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ
ﺷﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﮔﻔﺘﮕﻮ
- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﮔﻔﺘﮕﻮ ‏( ﺗﺎ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﺎﺕ ﺑﻌﺪﯼ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺪﺍﻧﯿﺪ ﺗﺎ
ﮐﺪﺍﻡ ﭘﯿﺎﻡ ﺭﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﯾﺪ ‏)
-
 ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺭﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻡ ﺩﺭ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺍﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺎﯾﻞ ﯾﺎ ﺭﺳﺎﻧﻪ
- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻓﺰﻭﺩﻥ ﻣﺨﺎﻃﺐ
- ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺗﺼﺎﻭﯾﺮ ﻭ ﻭﯾﺪﺋﻮﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ
- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺣﺬﻑ ﻫﻤﻪ ﮔﯿﻒ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻟﻤﺲ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺭﻭﯼ ﺗﺐ ﮔﯿﻒ ﻫﺎ
- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﭘﯿﺎﻡ ﻫﺎ
- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﮔﯿﻒ ﻭ ﺻﺪﺍ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ
- ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻏﯿﺮﻓﻌﺎﻝ ﮐﺮﺩﻥ ﮐﭙﯽ ﻧﺎﻡ ﻓﺮﺳﺘﻨﺪﻩ ﭘﯿﺎﻡ
- ﺭﻓﻊ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻓﺎﯾﻞ

جعبه دانلود 
برچسب ها: دانلود موبوگرام، رایگان، ﻣﻮﺑﻮﮔﺮﺍﻡ ﺁﭘﺪﯾﺖ ﺷﺪ ‏( 95/03/28 ‏)، اپدیت موبوگرام،
ارسال توسط صادق حسن زاده
آرشیو مطالب
نظر سنجی
برند تلفن همراه شما چیست؟


پیوند های روزانه
امکانات جانبی
blogskin

قالب وبلاگ